Algemene voorwaarden

Share 'Algemene voorwaarden' on Facebook Share 'Algemene voorwaarden' on Google+ Share 'Algemene voorwaarden' on Pinterest Share 'Algemene voorwaarden' on Twitter Share 'Algemene voorwaarden' on Email

Abonnementen

 • Alle communicatie aangaande abonnementen kan via: student@yogamaya.nl.
 • Het maandabonnementsgeld wordt per automatische afschrijving geïnd, rond de 1ste van de maand.
 • Alle gemiste lessen, vakanties, wijzigingen en opzeggingen graag doorgeven via email.
 • Gemiste lessen mogen na melding binnen 1 maand worden ingehaald.
 • Tussentijdse wijziging van het abonnement kan vóór de 15de van de maand en heeft betrekking op de daaropvolgende maand.
 • Opzeggen van een abonnement kan minimaal twee maanden na inschrijving.
 • Een abonnement is altijd voor onbepaalde tijd. Het opzegtermijn is 1 maand, en wordt per 1ste van de maand toegepast. De opzegging dient schriftelijk (per mail) te geschieden.
 • Bij afwezigheid langer dan 1 maand (vakantie, blessure, zwangerschap etc.), kan het abonnement tussentijds worden gepauzeerd. Dit kan alleen verwerkt worden als het is doorgeven voor iedere 15de van de maand en betrekking heeft op de daaropvolgende maand.
 • Bij vakantie korter dan 1 maand kunnen de gemiste lessen in de maand voor of na de vakantie worden ingehaald. Uitzonderingen worden alleen gemaakt voor onbeperkte abonnementen. Bij afwezigheid langer dan 1 week, vindt er een compensatie plaats mits dit voor de 15de is doorgegeven en betrekking heeft op de daarop volgende maand.
 • Een gepauzeerd abonnement moet eerst actief zijn alvorens het opgezegd kan worden.
 • Het maandabonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Strippenkaart

 • Alle communicatie aangaande strippenkaarten kan via: student@yogamaya.nl.
 • Een strippenkaart is 3 maanden geldig. Lessen die niet binnen de geldigheidsperiode zijn opgemaakt, komen te vervallen. Bij bijzondere omstandigheden zoals blessures of zwangerschap, contact opnemen middels een mail.
 • De strippenkaart is persoonlijk, dus niet overdraagbaar.
 • De strippenkaart dient bij elk bezoek getoond te worden.
 • Geef eventueel verlies van de kaart onmiddellijk door via de mail. We controleren in ons systeem of je recht hebt op een vervangende strippenkaart.

Vakantie/ feestdagen

 • Yoga Maya is gesloten tijdens officiële feestdagen. Indien er een alternatief rooster actief is, zal dat op tijd worden gecommuniceerd op de website en in de studio

Rooster

 • Yoga Maya heeft ten alle tijden het recht het rooster te wijzigen en/of ingeplande docenten te wijzigen.
 • Wijzigingen in het lesrooster worden aangekondigd in de studio en/of op onze website.
 • Een geplande les kan worden geannuleerd als gevolg van overmacht. Dit kan o.a. voorkomen met het plotseling vervallen van een docent (om diverse redenen), te weinig deelnemers of andere omstandigheden. Yoga Maya hanteert geen minimum aantal deelnemers om een les door te laten gaan.

Aansprakelijkheid

 • Je dient de docent van te voren op de hoogte te stellen van eventuele blessures, fysieke beperkingen, gezondheidsproblemen of zwangerschap. Ook beperkingen die je zelf niet als relevant acht, dienen te worden doorgegeven voor je eigen veiligheid.
 • Yoga Maya is niet aansprakelijk voor zelf aangerichte blessures/ klachten door de student. Voor aantoonbaar veroorzaakte schade heeft Yoga Maya een aansprakelijkheidsverzekering.

Waardevolle spullen

 • Je bent zelf verantwoordelijk voor je persoonlijke eigendommen. Neem waardevolle spullen mee naar de lesruimte. Yoga Maya is niet aansprakelijk voor verlies.

Proefles en proefweek

 • De proefles of proefweek kan eenmalig worden geboekt. De proefweek is 1 week geldig vanaf de eerste les.
 • Bij misbruik behoudt Yoga Maya zich het recht hier sancties op te leggen.

Yoga workshops / cursussen

 • Alle communicatie aangaande yoga workshops kan via: student@yogamaya.nl.
 • Aanmelden voor workshops/ cursussen/ retraites gebeurt schriftelijk via mail/website. Je ontvangt een bevestigings-email met alle nodige informatie.
 • Indien je door ziekte of andere omstandigheden niet kunt deelnemen aan de cursus, kun je deze inhalen op een andere datum (indien er één staat ingepland). Dit dien je wel voor het begin van de cursus door te geven. Er is geen restitutie mogelijk op het cursusgeld.
 • Alle betalingen dienen vóór begin van de les/ lesperiode te worden voldaan via overschrijving of pin.
 • Bij meerdaagse cursussen is inhalen is mogelijk binnen de cursusperiode. Niet binnen de periode ingehaalde lessen komen te vervallen.

Privé lessen & massage

 • Afspraken voor privélessen en massages kunnen slechts per email gemaakt worden: info@yogamaya.nl. De afspraak is definitief na bevestiging vanuit Yoga Maya.
 • Afspraken voor privélessen en massages kunnen worden afgezegd onder de volgende voorwaarden:
  – 24 uur vóór de afspraak: de kosten van de afspraak dienen te worden voldaan.
  – langer dan 24 uur voor de afspraak: er worden geen kosten in rekening gebracht.